12.06.2014

Yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia Försäkring -ryhmässä

Viitaten tiedotteeseemme 25. helmikuuta 2014 tiedotamme, että ensimmäinen Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag (0145065-2, ”RÖF”) yhtiökokous, joka pidettiin eilen 11. kesäkuuta 2014, hyväksyi yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman, jonka tarkoituksena on RÖF:n muuttaminen vakuutusosakeyhtiöksi ja että RÖF fuusioidaan Försäkringsbolaget Alandian kanssa (0205048-2, ”Alandia”) niin, että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on mm. selventää omistussuhteita ja arvoja, yksinkertaistaa hallintoa sekä vahvistaa yhtiötä ja niitä kehitysmahdollisuuksia, joita yhdistetyllä vakavaraisella yhtiöllä tulee olemaan.

Suunnitelman toteuttaminen vaatii vielä Finanssivalvonnan suostumuksen Vakuutusyhtiölain 19 luvun 5 §:n ja 22 luvun 4 §:n mukaan sekä toisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksymisen. Suunnitelmien mukaan prosessi toteutetaan niin, että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään 31. joulukuuta 2014.

Toteutuneen yhtiömuodon muutoksen ja fuusion jälkeen uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011 – 2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut vähintään vuoden keskeytymätön osakassuhde RÖF:ssa.

 Rettig Groupin kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä Borella on ollut osakassuhde RÖF:iin vuodesta 2006. Alustavien laskelmien mukaan Boren omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä tulee olemaan runsaat 15 %.

Toteuttamisen arvioitu aikataulu on:
14.7.2014: Toisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksyntä
1.9.2014: Finanssivalvonnan suostumus
31.12.2014: Yhtiömuodon muutoksen, uuden yhtiöjärjestyksen ja fuusion rekisteröiminen Kaupparekisterissä

Lisätietoa:
Hans Sohlström, toimitusjohtaja, Rettig Group
Puh. 09 6188 3220, hans.sohlstrom@rettig.fi tai www.rettig.fi

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä: www.alandia.com

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Vuonna 2013 Rettig Groupin liikevaihto oli 974 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4 300 henkilöä 25 maassa.