Rettig Oy Ab

Rettig Oy Ab är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer. Vår investeringsstrategi fokuserar på både noterade och onoterade tillgångar. Vi eftersträvar att generera attraktiv avkastning över konjunkturcykeln samtidigt som vi bibehåller en lämplig risknivå i portföljen. En hörnsten i vår investeringsstrategi är vår ambition att samarbeta med professionella och likasinnade partners och saminvesterare. Rettig Oy Ab kontrolleras av den 9:e generationen av familjen von Rettig.

Investeringsstrategi

Vår investeringsstrategi omfattar både börsnoterade och onoterade tillgångar, som omfattar Noterade kärninvesteringar, Onoterade investeringar och Likvida placeringar.

Noterade kärninvesteringar

I Noterade kärninvesteringar (Listed Core Investments, LCI) skapar vi värde genom aktivt ägande i börsnoterade bolag. Vi eftersträvar att placera i attraktiva bolag där vi delar tankesätt med andra betydande aktieägare och ledningsgruppen.

Onoterade investeringar

Onoterade investeringar (Private market investments, PMI) är en global investeringsstrategi , som omfattar till exempel riskkapitalfonder eller saminvesteringar.

Likvida placeringar

Likvida placeringar (Liquid Investments, LI) inriktar sig främst på aktie- eller aktieliknande investeringsexponeringar. Placeringarna är till sin natur likvida och investeringsstrategin är global. LI är en kompletterande investeringsstrategi för Rettig Oy Ab med syfte att optimera den övergripande risk/avkastningsprofilen i vår portfölj.

Team

Vårt team består av erfarna investeringsproffs- och specialister, som tillsammans implementerar vår investeringsstrategi och levererar en attraktiv avkastning över konjunkturcykeln.

Vår historia

Rettig började som en tobaksfabrik i Hamburg i Tyskland på 1770-talet. Senare flyttade affärsverksamheten till Sverige och år 1845 grundade Rettig en tobaksfabrik i Åbo, Finland. Sedan dess har bolaget genom sin långa historia varit aktivt engagerade i ett brett skala av olika industriverksamheter.