15.10.2014

Antalet Bore-fartyg som trafikerar för P&O Ferries på Nordsjön ökar

Bore och P&O Ferries har avtalat om att flytta ytterligare ett av Bores RoRo-fartyg till trafiken mellan England och kontinenten. Från och med januari 2015 kommer M/V Estraden att ingå i den flotta av Bore-fartyg som trafikerar för P&O Ferries.

Bores övriga fartyg som idag trafikerar för P&O Ferries är M/V Norsky, M/VNorstream och M/V Bore Song.  M/V Estraden är samma typs fartyg som M/V Norsky och M/V Norstream, som alla lämpar sig väl för P&O Ferries’ trafik.

Bore har aktivt gått in för hållbar rederiverksamhet och att därmed minska miljöavtrycket från sina RoRo-fartyg genom t.ex. installation av NAPA Optimisation-programvaran för att minska bränsleförbrukning på M/V Bore Song och ett vindrotorsystem ombord på M/V Estraden. Dessa initiativ följer P&O Ferries’ miljötänkande och är en integral del av det långa partnerskapet.

Håkan Modig, VD för Bore säger: ”Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med P&O genom att chartra M/V Estraden till P&O Ferries och därmed stöda dem på deras rutter mellan England och Nederländerna.

John Garner, P&O Fleet Director konstaterar: ”Vi är nöjda med avtalet gällande Bores M/V Estraden som är utrustad med Norsepowers vindrotorsystem och NAPA Optimisation-programvara för att sänka bränsleförbrukningen. M/V Estraden kommer att trafikera på våra rutter på Nordsjön f.o.m. januari 2015.

Ytterligare information:
VD Håkan Modig, tel +358 9 6188 3272
Fleet Director John Garner, tel. +44 1304 863000

Bore Ltd hör till Rettig Group koncernen. Bore äger 16 fartyg och bolagets omsättning år 2013 var cirka 65 miljoner euro, bundet kapital var 212 miljoner euro och personalen uppgick till cirka 380 personer.

P&O Ferries är rederiet med största flottan, bredaste utbudet av tjänster, de mest omfattande rutterna och mest vältrafikerade passagerar- och fraktrutterna till Storbritannien.