27.02.2014

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Starkt kassaflöde och förbättrad lönsamhet trots utmanande marknadsläge

Ekonomiska nyckeltal
– Omsättningen ökade med 0,4% till 973,7 miljoner euro (970,1)
– Driftsbidraget (EBITDA) steg med 4,9% till 131,6 miljoner euro (125,4)
– Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 46,1% till 35,8 miljoner euro (24,5)
– Nettoskulden minskade med 11,9% till 288,1 miljoner euro (326,9)

Hans Sohlström, VD för Rettig Group
“Tack vare fokus på lönsamheten ökade vår EBITDA med 5 % till 132 miljoner euro, trots utmanande marknadsläge och oförändrad omsättning. Vårt starka fria kassaflöde på 107 miljoner euro gjorde det möjligt för oss att ytterligare minska våra skulder med 39 miljoner euro och uppnå en nettoskuldsättningsgrad på 70 procent vid årets slut. Resultatet utvecklades i linje med våra målsättningar för året, men med beaktande av våra långsiktiga mål, nådde lönsamheten inte en tillfredsställande nivå.”

Utsikter för 2014
Verksamhetsmiljön kommer fortsättningsvis att vara utmanande under 2014, eftersom den ekonomiska tillväxten i Europa förväntas bli svag. Kontinuerligt fokus på strategiimplementering innebär ytterligare ansträngningar för att förbättra lönsamheten och stärka balansräkningen för att därigenom möjliggöra lönsam tillväxt.

För närmare information, besök www.rettig.fi eller kontakta:
Josefina Tallqvist, Investor Relations Manager
Mobil: +358 (0)40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4,300 anställda i 25 länder