12.04.2007

Bore beställer två nya RoRo-fartyg från Tyskland

Bore har undertecknat ett avtal med det tyska varvet Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co KG omfattande två RoRo-fartyg. Beställningen är en del av Bores program att förnya flottan och omfattar även en option på två RoRo-fartyg till. 

Fartygen kommer att levereras i maj och augusti 2011. Fartygen har kapacitet på 2900 filmeter. Man kan lasta dubbelstaplade containers på lastbärare på tre däck och fartygen kan utrustas med sänkbara bildäck. Fartygen är 195 meter långa och 26 meter breda. Design djupgåendet är 7,05 meter och design dödvikten 13,025 ton.    Fartygen uppfyller kraven för den finsk-svenska isklassen 1A samt de senaste säkerhets- och miljöbestämmelserna. Fartygen kan operera upp till 19 knops fart med effektiv bränsleförbrukning.   Investeringen på två fartyg uppgår till ca 100 miljoner euro.   Bore hör till det finska familjebolaget Rettig Group Oy Ab och opererar inom rederiverksamheten. Bores flotta består nu av 22 torrlast- och containerfartyg. Omsättningen år 2007 beräknas uppgå till 75 miljoner euro och bundet kapital till 250 miljoner euro. Antalet anställda är ca 450.  Rettig Group är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2006 uppgick till 700 miljoner euro och antalet anställda är ca 4000. Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co KG i Flensburg, Tyskland, är ett dotterbolag till Egon Oldendorff, Lybeck. Varvet har grundats 1872 och har byggt totalt 732 fartyg. Sedan 1998 koncentrerar sig varvet på byggande av moderna RoRo-fartyg och har nått en världsledande position inom detta segment. Den årliga omsättningen uppgår till 150 miljoner euro och antalet anställda är 750.