07.10.2014

Bore fokuserar på RoRo-tonnage providing

Från och med början av 2015 och som ett led i strategin att ”förnya via divestering”, kommer Bore att koncentrera verksamheten på RoRo-tonnage providing (Roll-on/roll-off) för att öka sin lönsamhet och stärka sin position som ett ledande rederi inom RoRo-tonnage providing segmentet. Bore har idag några av världens modernaste och energieffektivaste fartyg i denna kategori.

På grund av flera års överkapacitet på marknaden och ohållbart låg lönsamhet inom Bores affärsområde CoA (Contract of Affreightment), planerar Bore att går ur CoA-segmentet vid slutet av 2014. Bores CoA-flotta är relativt liten och har visat sig ha svårt att konkurrera med de större aktörerna på den hårda CoA-marknaden.

Bore har idag meddelat att bolaget säljer hela sin CoA-flotta på sex fartyg. En försäljningsprocess gällande M/V Fingard och M/V Swegard är på gång och överlåtelsen förväntas ske senast i slutet av oktober 2014. En försäljningsprocess gällande de s.k. kompassfartygen M/V Nordgard, M/V Sydgard, M/V Westgard och M/V Ostgard till Royal Wagenborg är också på gång. Överlåtelsen är planerad att ske senast i december 2014. Nordkalk har ingått ett ramavtal med Wagenborg om största delen av Nordkalks sjöfrakter från 2015 till 2017.

Som en konsekvens av Bores planer att gå ur CoA-segmentet blir rederiet tvunget att anpassa landpersonalen till den nya affärsmodellen och inleder därför samarbetsförhandlingar med hela landpersonalen. Bore sysselsätter idag 31 personer i land och planerar att minska organisationen med maximalt 19 tjänster.

Håkan Modig, Bores VD, säger: ”Vi har gjort framsteg i att svänga Bores negativa resultatutveckling, men för att åstadkomma ytterligare förbättring måste vi fokusera på att bli en stark shipping partner för våra nuvarande och kommande kunder inom RoRo-segmentet. Vi kommer att satsa på att bygga upp en stark balansräkning för att skapa en plattform för att möta nuvarande och kommande regleringar inom sjöfarten. Innovativa shippinglösningar och en minskning av vårt miljöavtryck kommer att vara viktiga för att stärka vår position som ledande shipping partner inom RoRo-segmentet. Olyckligtvis påverkas vår personal av denna omstrukturering.”

Bertel Karlstedt, Nordkalks VD, säger ”Leveranskedjor, logistiska lösningar och shipping är viktiga för Nordkalk. Vi är mycket nöjda med att ha skrivit på ett treåriga kontrakt med Wagenborg. Tack vare deras stora flotta med över 180 lastfartyg kan Wagenborg erbjuda Nordkalk och dess kunder flexibla, effektiva och konkurrenskraftiga sjöfrakter. Vi ser fram emot samarbetet och vi litar på att god kundservice liksom också ökad tillgång till ändamålsenligt tonnage kommer att stödja våra affärsmöjligheter och framgångar.”

Egbert Vuursten, Wagenborgs VD, säger: Royal Wagenborg has varit verksamt inom rederibranschen sedan 1898. Östersjöområdet har varit vår kärnmarknad ända sedan dess och kommer att vara det i årtionden framöver. För att uppfylla kommande svaveldirektiv i Östersjönområdet, har Wagenborg gjort omfattande investeringar i nybyggen av is-klassade och bränsleeffektiva kombinationsfartyg. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Nordkalk. Med hjälp av denna fraktbas kommer vi att kunna växa och expandera vår flexibilitet och konkurrenskraft på Östersjön. Vi är övertygade om att bägge familjeägda bolagen kommer att uppnå ett utmärkt långsiktigt samarbete.

För ytterligare information:
Bore VD Håkan Modig, tfn +358 9 61883 272
Nordkalk VD Bertel Karlstedt, tfn +358 40 553 3859

Rederiet Bore, grundat 1897, är ett helägt dotterbolag till Rettig Group, med en flotta på nio RoRo-fartyg och sex CoA-fartyg under finsk och holländsk flagg. Bores fartyg är väl underhållna, gjorda får året-runt trafik (isklass 1A eller 1A Super) och lämpar sig för både RoRo och CoA-marknaden. Bores RoFlex®-fartyg är pionjärer inom hållbar och ekonomisk shipping. År 2013 uppgick Bores omsättning till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 212 miljoner euro och antalet anställda 380.

Royal Wagenborg erbjuder globala helhetslösningar inom shipping. Med över 100 års erfarenhet av nordvästra Europa, Medelhavet, transatlantiska rutter och vidare, har Wagenborg omfattande lösningar för förändrande behov inom den moderna transportbranschen. Flottan består av cirka 180 fartyg ägda av Wagenborg och kaptener. Fartygen är moderna och miljövänliga med kapacitet mellan 2000 och 23000 ton. Med så bred skala av storlek och tonnage kan Wagenborg garantera leveranser av nästan alla slags frakter och kontrakt. Flottan är i medeltal 6,7 år, vilket är en av den yngsta i världen.

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål och byggmaterialindustrin samt lantbruk. År 2013 uppgick företagets omsättning till cirka 358 miljoner euro. Nordkalk sysselsätter cirka 1050 personer och har verksamhet på mera än 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen.