18.12.2014

Bore har avslutat samarbetsförhandlingarna med landpersonalen

Som en konsekvens av Bores planer att gå ur CoA-segmentet och fokusera på RoRo, meddelande rederiet i oktober att man blir tvungen att anpassa landpersonalen till den nya affärsmodellen och inledde därför samarbetsförhandlingar med hela landpersonalen som omfattade 31 anställda.Förhandlingarna har nu avslutats och den nya strukturen inklusive Bores ledningsgrupp har slagits fast.

Läs hela meddelandet (på engelska).

För ytterligare information:
Bore VD Håkan Modig: +358 9 61883 272

Rederiet Bore, grundat 1897, är ett helägt dotterbolag till Rettig Group, med en flotta på nio RoRo-fartyg under finsk och holländsk flagg. Bores fartyg är väl underhållna och gjorda får året-runt trafik (isklass 1A eller 1A Super). Bores RoFlex®-fartyg är pionjärer inom hållbar och ekonomisk shipping. År 2013 uppgick Bores omsättning till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 212 miljoner euro och totala antalet anställda 380.