Senaste nytt december 10, 2014

Bore överenskommer om en blandbesättningsmodell för de finsk flaggade fartygen

Efter långa förhandlingar har Bore rederiet, Rederierna i Finlands rf och Skeppsbefälsförbundet, Maskinbefälsförbundet, Sjömans-Unionen uppgjort avtal om en blandbesättningsmodell för rederiets finsk flaggade fartyg. Målsättningen är att övergå till den nya blandbesättningsmodellen under år 2015 genom frivilliga lösningar.

För ytterligare information:
Bore VD Håkan Modig, tfn +358 9 61883 272

Rederiet Bore, grundat 1897, är ett helägt dotterbolag till Rettig Group, med en flotta på nio RoRo-fartyg och sex CoA-fartyg under finsk och holländsk flagg. Bores fartyg är väl underhållna, gjorda får året-runt trafik (isklass 1A eller 1A Super) och lämpar sig för både RoRo och CoA-marknaden. Bores RoFlex®-fartyg är pionjärer inom hållbar och ekonomisk shipping. År 2013 uppgick Bores omsättning till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 212 miljoner euro och antalet anställda 380.