18.02.2015

Bore planerar att koncentrera sin landorganisation till Finland

Som ett led i sitt omstruktureringsprogram planerar Bore att stänga sitt landkontor i Amsterdam i Holland och koncentrera alla sina landfunktioner till Finland. Som en följd av detta planerar företaget att flagga sina två RoRo-fartyg, M/V Norsky och M/V Norstream under finsk flagg. Fartygen seglar nu under holländsk flagg. Upp till 24 holländska anställda förväntas beröras av förändringen.

Sedan 2010 har Bore varit olönsamt med ett kumulativt negativt rörelseresultat (EBIT) på ca 65 miljoner euro. Därför inledde Bore ett omfattande omstruktureringsprogram under 2014. Som ett led i detta beslöt Bore att gå ur den olönsamma torrlastverksamheten (Contract of Affreightment, CoA), eftersom rederiets torrlastflotta var relativt liten med en ohållbart låg lönsamhet. Idag koncentrerar sig Bore helt och hållet på RoRo-segmentet (roll on/roll off) för att trygga sin ledande ställning inom tonnage provider-verksamheten. Under 2014 anpassades landorganisationen i Finland till Bores nya affärsmodell.

Bore inför också en blandbesättningsmodell på alla sina RoRo-fartyg under 2015. Det är ett logiskt steg mot en internationell bemanning av fartygen som också beaktar den framtida tillgången på besättning.

Håkan Modig, VD för Bore, säger:
”Fastän vi har gjort stora framsteg i att svänga den negativa resultattrenden, krävs det ytterligare åtgärder för att hålla konkurrenskraften på marknaden. Bores målsättning är att också i fortsättningen vara Europas ledande leverantör av RoRo-tonnage med en miljövänlig och energieffektiv flotta. Det är beklagligt att vårt omstruktureringsprogram drabbar våra anställda i Holland.”

För ytterligare information:
Håkan Modig, Bores verkställande direktör: tel. +358 9 6188 3272

Rederiet Bore är ett helägt dotterbolag till Rettig Group, med en flotta på nio RoRo-fartyg. År 2013 uppgick Bores omsättning till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 212 miljoner euro och antalet anställda 380.