05.09.2014

Bore tar i bruk nya miljölösningar på M/V Bore Song och förnyar kontrakt med P&O Ferries

Bore Oy Ab förnyar kontrakt med P&O Ferries då det nuvarande avtalet går ut i december 2014. Kontraktet gäller fartyget M/V Bore Song i trafiken på Nordsjön.

M/V Bore Song byggdes år 2011 enligt ett nytt koncept – Bore RoFlex – med flexibelt lastutrymme, effektiv bränsleförbrukning och minskade utsläpp med sin single common rail-motor. Med beaktande av kommande lagstiftning gällande svavelutsläpp kommer Bore att installera en skrubber på fartyget, för att ytterligare minska fartygets miljöpåverkan f.o.m. januari 2015. Det är fråga om en sk. turnkey-leverans av rökgasreningsutrustning, som levereras av det nyligen grundade företaget Deltamarin Floating Construction Ltd och utgående från DeltaLanghs skrubberteknologi.

John Garner, Fleet Director vid P&O Ferries säger: “Vi har ett starkt tekniskt partnerskap med Bore och vi är mycket nöjda över den här skrubber-installationen. Det är goda nyheter för P&O Ferries, eftersom vi arbetar hårt för att uppfylla de nya utsläppskrav som träder i kraft nästa år, och det är också goda nyheter för våra kunder.  M/V Bore Song lämpar sig väl för vår trafik på Nordsjön och vi är därför mycket nöjda över att ha kunnat förlänga kontraktet och på så sätt ge våra kunder en god fraktservice.”

Håkan Modig, VD för Bore, konstaterar: ”Som shipping partner till vår kund P&O Ferries, eftersträvar vi att ta fram alternativ som uppfyller kraven på hållbara lösningar på den trad som våra fartyg trafikerar. Förlängningen av kontraktet visar att vi har lyckats uppfylla våra kundåtaganden. Den valda skrubberlösningen för M/V Bore Song är lämplig för både fartyget och befraktaren.”

Rami Hirsimäki, CEO Deltamarin Floating Construction Oy, försäkrar: “Vi är mycket nöjda med att få leverera den här skrubberlösningen till M/V Bore Song. Den slutna reningsprocessen resulterar i torrt slam med litet vatteninnehåll och är ett exempel på de fördelar som ett rökgasreningssystem från DeltaLangh medför”.

Ytterligare information:
Bore CEO Håkan Modig, tel + 358 9 61883 272
P&O Ferries Fleet Director John Garner, tel + 44 1304 863000

Rederiet Bore Ltd är ett helägt dotterbolag till Rettig Group Ltd, med en flotta på 16 fartyg. År 2013 uppgick omsättningen till ca 65 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet var 250 miljoner euro och antalet anställda 380.

P&O Ferries trafikerar mellan Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrike och Irland. De har en flotta på 20 fartyg som årligen transporerar nio miljoner turister och två miljoner fraktenheter.

Deltamarin Floating Construction Ltd  – ett helägt dotterbolag till Deltamarin Ltd – är en EPC-entreprenör, som levererar nyckelfärdiga lösningar utgående från kundens behov. Mera information om DeltaLangh: www.deltalangh.com.