06.05.2014

Bores fartyg M/V Klenoden sålt

Bore Oy Ab har idag slutfört försäljningen av fartyget M/V Klenoden.

Ytterligare information och hela meddelandet: www.bore.eu (engelska).

Bore Oy Ab hör till Rettig Group koncernen. Bore äger 17 fartyg och bolagets omsättningen år 2013 var cirka 67 miljoner euro, bundet kapital var cirka 212 miljoner euro och personalen uppgick till cirka 350 personer.