06.03.2015

Bores innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia ökar till 21,3 procent

Rettig Group Oy Ab har idag, genom sitt helägda dotterbolag Bore Oy Ab, ökat sitt innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia från cirka 19,4 procent till cirka 21,3 procent då Finansinspektionens samtycke erhålls. Därmed övergår Försäkringsaktiebolaget Alandia till intressebolag inom Rettig Group koncernen.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Director, Corporate Communication and IR
Tel:+358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. År 2014 var Rettig Groups omsättning 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.