13.02.2015

Bores innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia

Rettig Group Oy Ab har idag, genom sitt helägda dotterbolag Bore Oy Ab, ökat sitt innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia till cirka 19,4 procent. Innehavet förväntas öka ytterligare till cirka 21,3 procent, förutsatt att Finansinspektionens samtycke erhålls. Därmed övergår Försäkringsaktiebolaget Alandia till intressebolag inom Rettig Group koncernen.

Rettig Group har tidigare meddelat att Bores uppskattade innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia uppgår till drygt 15 procent. Vid slutet av 2014 kunde det slutgiltiga innehavet fastslås till cirka 17,0 procent.

Genom det tidigare innehavet i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF), är Bore ägare av Försäkringsaktiebolaget Alandia sedan 2006. Bore är också en av Försäkringsaktiebolaget Alandias största kunder.

Under 2014 godkände bolagsstämmorna i RÖF och det dåvarande helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia (Alandia) en ombildnings- och fusionsplan. Planen fick Finansinspektionens samtycke vilket ledde till att RÖF ombildades till försäkringsaktiebolag och fusionerades med Alandia den 31.12.2014.

Hans Sohlström, VD för Rettig Group:
”Omstruktureringen och sammanslagningen har medfört att ägare som varit intresserade att avyttra en del eller hela sitt innehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia har haft möjlighet att göra det. Rettig Group har genom sitt dotterbolag Bore erbjudit sig att köpa de aktier som funnits till salu. Vår mission är värde för generationer, vilket innebär att vi är en ansvarsfull och långsiktig ägare. Tack vare Bore har vi en lång historia inom rederibranschen och vi ser Alandia som ett intressant bolag, som vi vill stöda och utveckla.”

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Director, Corporate Communication and IR
Tel:+358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 300 anställda i 25 länder.