24.08.2018

Delårsrapport för januari–juni 2018: Stabil utveckling

  • Koncernens omsättning under det första halvåret 2018 (H1 2018) var något lägre än under motsvarande period året innan, på grund av lägre försäljning inom Rettig ICC.
  • Koncernens EBITDA under H1 2018 förbättrades jämfört med H1 2017 tack vare Rettig ICC:s högre försäljningsbidrag.
  • Koncernens EBIT och nettoresultat från pågående verksamhet var lägre under H1 2018 jämfört med året innan, på grund av sämre resultat i intressebolagen Alandia och NorFraKalk.
  • I koncernens fria kassaflöde under H1 2018 ingår tilläggsinvesteringarna i Terveystalo och eQ. Det operativa kassaflödet var lägre än året innan, vilket huvudsakligen berodde på Rettig ICC:s ökade rörelsekapital.
  • Nettoskulden och nettoskulden/EBITDA var vid slutet av juni 2018 större än året innan, som en följd av investeringarna i Terveystalo och eQ.

Om inget annat anges hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–30 juni 2018 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group:

”Under den första hälften av 2018 var verksamheten inom Rettig ICC och Nordkalk stabil. Terveystalo och eQ har utvecklats positivt och enligt våra förväntningar. Anchor visade också ett gott resultat, trots den volatila marknaden. Alandias lönsamhet under det första halvåret var en besvikelse. Rettig Groups totala prestanda under H1 2018 var stabil men uppnådde inte vår ambitionsnivå.”

Oförändrade utsikter för 2018

Utsikterna för 2018 är oförändrade. Makroekonomin, i synnerhet den positiva trenden inom byggnadssektorn, stöder fortfarande utvecklingen inom Rettig Group. Vi förväntar att de goda ekonomiska förhållandena stöder vår lönsamhet under 2018. Vi fortsätter att söka efter nya sätt att utveckla våra företag och undersöker aktivt olika möjligheter att gå in på nya affärsområden.

Delårsrapport och presentationen publiceras på www.rettig.fi

Mera information om Rettig Groups första sex månader under 2018, inklusive information om det andra kvartalet, har i dag publicerats på www.rettig.fi > Investerare & media > Rapporter och presentationer

Ekonomisk kalender för 2018

Ledningens delårsredogörelse för januari–september publiceras den 30 oktober 2018.

Tilläggsuppgifter ger:
Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi