Senaste nytt augusti 20, 2015

Delårsrapport januari-juni 2015

Förbättrad lönsamhet på fortsatt utmanande marknader

Ekonomiska nyckeltal för perioden januari-juni 2015
– Omsättningen sjönk med 6 % till 428 miljoner euro (457)
– Driftsbidraget EBITDA förblev oförändrat och uppgick till 62 miljoner euro (63)
– Rörelseresultatet EBIT steg med 14 % till 27 miljoner euro (23)
– Nettoresultatet förbättrades med 117 % till 15 miljoner euro (7)
– Det fria kassaflödet sjönk till -25 miljoner euro (-1)
– Nettoskulderna minskade med  8 % och var 309 miljoner euro (334)

Hans Sohlström, verkställande direktör för Rettig Group:
“Vår lönsamhet fortsatte att stiga tack vare förbättrad effektivitet och minskade kostnader. Vår EBITDA-% steg från 13,8 till 14,6 jämfört med året innan och EBIT förbättrades med 14 % trots att omsättningen sjönk. Nettoresultatet mer än fördubblades med stöd av vårt nya intressebolag Alandias goda resultat.”  

Oförändrade utsikter för 2015
Verksamhetsmiljön kommer att förbli utmanande under 2015, då den ekonomiska tillväxten i Europa fortsättningsvis förutspås vara svag. Vi förväntar oss en förbättrad lönsamhet genom fortsatt fokus på implementering av vår strategi.

Läs hela rapporten.

För mera information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. Försäkringsbolaget Alandia är ett intressebolag inom Rettig Group. År 2014 var Rettig Groups omsättning omkring 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.