10.08.2017

Delårsrapport januari–juni 2017: Omsättningen ökade tack vare förbättrad efterfrågan

Ekonomiska nyckeltal (IFRS)
– Omsättningen ökade med 5 % till 488 miljoner euro (464)
– Driftsbidraget EBITDA försvagades med 16 % till 53 miljoner euro (63)
– Rörelseresultatet EBIT sjönk med 25 % till 30 miljoner euro (40)
– Resultatet från kvarvarande verksamheter hölls oförändrat 24 miljoner euro (24)
– Fria kassaflödet sjönk med 107 % till -11 miljoner euro (161)
– Nettoskulden oförändrad på 221 miljoner euro (221)

Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group:
“Verksamheten utvecklades enligt våra förväntningar. Marknadsförhållanden stödde verksamheten på våra huvudmarknader and efterfrågan på Rettig ICC:s och Nordkalks produkter förbättrades. Högre råmaterialkostnader inom Rettig ICC ökade trycket på driftsbidraget. Utvecklingen av Alandias, eQ:s och Anchors verksamheter var positiv och bidrog till Rettig Groups tillfredsställande resultat för kvarvarande verksamheter.”

Oförändrade utsikter för 2017
Vi ser små tecken på ekonomisk tillväxt och en något högre efterfrågan på våra huvudmarknader. Den ökade globala politiska osäkerheten kan komma att påverka finansmarknadernas stabilitet liksom efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Ekonomisk rapportering 2017
Rettig Group publicerar delårsredogörelsen för januari–september 19.10.2017.

För ytterligare information om det första halvåret 2017 och andra kvartalets ekonomiska utveckling, gå till vår hemsida www.rettig.fi där den finansiella halvårsrapporten och en presentation publicerats idag.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.