22.08.2013

Delårsresultat för januari till juni 2013

Delårsresultat för januari till juni 2013 (oreviderat)

Stabilt resultat trots utmanande marknadsläge

Nyckeltal

MEUR 1-6/2013 1-6/2012  Föränding
Omsättning 456,9 462,0 -1,1%
EBITDA 57,1 56,5 +1,1%
EBIT 15,2 14,7 +3,4%
Nettoskuld 386,7 425,8 -9,2%

 

Utsikter för 2013 oförändrade

På grund av den ekonomiska osäkerheten och den låga tillväxten i Europa kommer vår
verksamhetsmiljö att vara utmanande. Tack vare kontinuerlig fokusering på det fria kassaflödet och
förbättring av kostnadseffektiviteten förväntar vi oss en stabil ekonomisk utveckling och fortsatt
minskning av skulder under 2013.

Hans Sohlström, VD för Rettig Group:

”Vårt resultat för första halvåret var stabilt och enligt våra förväntingar. Tack vare fokus på
kassaflöde och minskning av skulder var vårt fria kassaflöde cirka 25 MEUR högre och vår
nettoskuld cirka 39 MEUR lägre än föregående år”.

För närmare information, besök  Rettig Groups IR-bibliotek eller kontakta:
Josefina Tallqvist, Investor Relations ManagerMobil: +358 040 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och
långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda
marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC –
Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk –
Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och
miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.