Senaste nytt augusti 21, 2014

Delårsresultat för januari till juni 2014

Förbättrad lönsamhet trots fortsatt utmanande marknadsläge

Ekonomiska nyckeltal för januari till juni 2014
– Omsättningen oförändrad 456,7 miljoner euro (456,9)
– Driftsbidraget (EBITDA) ökade med 10,2% till 62,9 miljoner euro (57,1)
– Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 53,9% till 23,4 miljoner euro (15,2)
– Nettoskulden minskade med 13,6% till 334 miljoner euro (386,7)

Hans Sohlström, VD för Rettig Group:
“Lönsamheten förbättrades under årets första sex månader tack vare bättre effektivitet och reducerade kostnader. Starkt fokus på kassaflöde och minskning av skulder ledde till att fria kassaflöde förbättrades med cirka 13 miljoner euro och nettoskulden sjönk med 53 miljoner euro jämfört med året innan. Verksamheten gick enligt plan och utvecklingen gick i rätt riktning, men vår lönsamhet var ännu under vårt långsiktiga mål.”

Reviderade utsikter för 2014
Verksamhetsomgivningen kommer fortsättningsvis att vara utmanande under 2014, eftersom den ekonomiska tillväxten i Europa förväntas bli svag. Vi förväntar oss förbättrad lönsamhet och starkare balansräkning tack vare fortsatt fokus på strategi-implementering. Vidare konsekvenser av en förlängd eller försvårad kris pga. situationen i Ukraina kan dock ha en negativ inverkan på vår affärsverksamhet.

Den fullständiga delårsrapporten kan laddas ner på http://www.rettig.fi/en/investor-relations/ir-library/.

För närmare information, besök www.rettig.fi eller kontakta:

Josefina Tallqvist, Director of Corporate Communication and Investor Relations
Mobil: +358 (0)40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4300 anställda i 25 länder.