25.01.2016

Domstolen fastställer Nordkalks tillstånd för hela utvidgningen i Klinthagen

Mark- och miljööverdomstolen har idag fastställt Mark- och miljödomstolens tillstånd till hela den sökta utvidgningen av täkten i Klinthagen på norra Gotland. Täkttillståndet omfattar såväl en förlängning av tillståndet i nuvarande täkt och en utvidgning nordväst därom på 34 hektar.

Tillståndet gäller tillsvidare och omfattar drygt 20 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter. Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta i nuvarande omfattning och att råvara finns tillgänglig för minst 5 år framåt och för flera kvaliteter i upp till 10 år.

Dispensen från Art- och habitatdirektivet har i domen upphävts, då domstolen menar att någon sådan inte krävs. Tillståndet är förenat med verkställighet, med undantag för en del av utvidgningsområdet, tills dess domen vunnit laga kraft i februari 2016.

– Det var med lättnad vi mottog detta besked. Nu kan vi planera för den fortsatta verksamheten i Klinthagen samtidigt som vi får mer tid för planeringen av den långsiktiga kalkstensförsörjningen på Gotland. Vi avser att fortsätta verksamheten på Gotland i många år framöver, säger Mikael Lindberg, platschef Nordkalk Storugns.

Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en lång tradition av kalkbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt, Kommunikationschef: +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086, eva.feldt@nordkalk.com Mikael Lindberg, Platschef Storugns: +46 (0)10-4762614, mikael.lindberg@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 020 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.