Filantropi

Utöver vår affärsverksamhet vill vi också ge tillbaka till samhället och stödja specifika teman som är nära våra värderingar.

Barnsjukhuset

2013 var Rettig Oy Ab en av de in natura-donatorer som stödde byggandet av det nya barnsjukhuset i Helsingfors. Vår donation inkluderade Purmo Groups värmeprodukter till ett värde av cirka 1 miljon euro, samt flera månader av teknisk planering i samband med detta. Under projektet levererade vi mer än 200 försändelser till byggarbetsplatsen från sex länder i Europa. Till exempel finns det fler än 500 Delta-radiatorer och mer än 100 000 meter Floortec golvrör i byggnadens betongkärna.

Team Rynkeby

2019 och 2020 deltog vi i Team Rynkeby, ett europeiskt välgörenhetscykelteam. Varje sommar cyklar Team Rynkeby till Paris för att samla in pengar för svårt sjuka barn. År 2020 deltog 57 lokala team från sju länder och samlade in nästan 9 miljoner euro för att stödja organisationer som hjälper barn. De finska teamen samlade in nästan 1 miljon euro, som riktades till Sylva och Suomen Lasten Syöpäsäätiö Aamu.

Samarbete med UNICEF Finland i Nepal

2021 inledde UNICEF ett treårigt program för att förbättra tjänster inom psykisk hälsa bland barn och ungdomar i Nepal. Programmet riktar sig till barn och ungdomar som är utsatta för sociala, kulturella och ekonomiska utmaningar, samt på senare tid, konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Genom en donation stöder Rettig Oy Ab UNICEF i att skala upp Tele-Mental hälsotjänsterna i provinsen Karnali i Nepal.