25.09.2018

Förändrade ansvarsområden inom Rettig Groups ledningsgrupp – Matts Rosenberg utnämnd till vice verkställande direktör

Vi har förtydligat och omorganiserat vissa roller och ansvarsområden inom ledningsgruppen.

Matts Rosenberg ansvarar för att identifiera, analysera och verkställa våra aktiebaserade investeringar i privata och publika bolag. Matts nya titel är Head of Core Investments och han är också vice verkställande direktör för Rettig Group.

Roger Lönnberg ansvarar för att identifiera, analysera och verkställa alla våra fondinvesteringar och icke-aktiebaserade investeringar. Rogers nya titel är Head of Financial Investments. Han är också verkställande direktör för Anchor.

Pia Dahlqvist är fortsättningsvis ansvarig för vår branding och kommunikation. Sedan juni 2018 ansvarar hon dessutom för Rettig Groups HR. Pias nya titel är Head of Communications and HR.

Thomas Ekström kommer, som en del av sitt ansvarsområde som ekonomidirektör, att vara ansvarig även för Rettig Groups Treasury-funktion som leds av Topi Jokiranta.

Ytterligare information ger:
Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi