12.04.2019

Förändringar till Rettig Groups rapporteringsdatum år 2019

Redovisningen av Rettig Groups innehav i eQ Oyj och Terveystalo Oyj har ändrats. Från och med 1 januari 2019 konsoliderar Rettig-koncernen sina innehav i eQ Oyj och Terveystalo Oyj enligt kapitalandelsmetoden. Rettig Group bedöms ha betydande inflytande i eQ Oyj och Terveystalo Oyj  genom sin ägarandel (15,39 % respektive 16,52 %) i kombination med representation i båda bolagens styrelse. Koncernens raporteringsdatum har på grund av detta anpassats för att möjliggöra denna ändring.

Rettig Group publicerar

  • ledningens delårsredogörelse för 1.1-31.3.2019 den 15 maj 2019, inte den 29 april 2019 som vi tidigare meddelade
  • ledningens delårsredogörelse för 1.1-30.9.2019 den 5 november 2019, inte den 1 november 2019 som vi tidigare meddelade

Delårsrapport för 1.1-30.6.2019 ska publiceras den 26 augusti 2019 som vi tidigare meddelade.

Mer information

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi