09.09.2014

Fortsatt prövning av Bungetäkten

Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag att de beviljar prövningstillstånd av Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland. Nordkalk AB fick den 2 juni 2014 tillstånd och villkor för den planerade kalkstenstäkten i Bunge Ducker på norra Gotland. Sedan tidigare har Nordkalk en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet för verksamheten. Efter överklagan från motparterna, meddelade Mark- och miljööverdom-stolen idag att de beviljar en fortsatt prövning av målet.

– Vi kan konstatera att domstolen har funnit skäl för ytterligare prövning av villkor och tillstånd för Bungetäkten. Vår syn på den dom som nu ligger är att den är välavvägd och att de kontrollprogram och skyddsåtgärder som regleras i villkoren kan säkerställa att inga skador uppstår i omgivningen, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB.

– Samtidigt respekterar vi den rättsliga processen och kommer nu att förbereda oss för de kommande förhandlingarna, avslutar Mattsson.

Kalksten är en nödvändig råvara i ett modernt samhälle. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en tradition av kalkstensbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Det går att bryta kalksten och samtidigt värna om miljö och naturvärden.

För ytterligare information:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
eva.feldt@nordkalk.com

Håkan Pihl
VP, Geology
+358 (0)20-7537169
hakan.pihl@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar ca 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.se.