02.06.2014

Grönt ljus för Bungetäkten av Mark- och miljödomstolen

Nordkalk, Rettig Groups affärsområde för kalkstensbaserade produkter, har idag publicerat ett pressmeddelande som gäller Mark- och miljödomstolens beslut i prövningen av Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland.

Läs pressmeddelandet på Nordkalks webbplats.