Senaste nytt mars 27, 2013

Håkan Modig utnämnts till Bores VD

Ekonomie magister Håkan Modig (48) har utnämnts till verkställande direktör för Bore Oy Ab fr o m 26.8.2013. Han ersätter bolagets nuvarande verkställande direktör Thomas Franck som har utnämnts till direktör, specialprojekt, Rettig Group, fr o m samma dag tills hans pensionering i slutet av 2013.   Håkan Modig verkar idag som operativ direktör för Finnlines Oyj och har bred erfarenhet av ledningsuppgifter inom rederibranschen. Han har tidigare varit anställd av Bore under åren 1988 – 1992.   Ytterligare uppgifter: Hans Sohlström, verkställande direktör, Rettig Group, tel. 0400 547 717 eller hans.sohlstrom@rettig.fi