19.11.2021

Rettig Group och UNICEF Finland har inlett samarbete för att förbättra tjänster inom psykisk hälsa bland barn och ungdomar i Nepal

UNICEF har startat ett treårigt program för att förbättra tjänster inom psykisk hälsa bland barn och ungdomar i Nepal. Programmet riktar sig till barn och ungdomar som är utsatta för sociala, kulturella och ekonomiska utmaningar, samt på senare tid, konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Genom en donation stöder Rettig Group UNICEF i att skala upp Tele-Mental hälsotjänsterna i provinsen Karnali i Nepal.

Programmet som löper över tre år lanseras i november 2021. Huvudsyftet är att stödja barn och ungdomar i svåråtkomliga områden i Karnali-provinsen så att skapa tillgång till förbättrad information och tjänster för mental hälsa med hjälp av en uppgraderad Tele-Mental Health Services-plattform. Programmet syftar till att öka medvetenheten om psykiska hälsofrågor och ge konkret hjälp, samt att åtgärda bristen på mentalvårdspersonal och överkomliga, lättillgängliga mentalvårdstjänster lokalt.

Psykiska problem är otillräckligt uppmärksammade och behandlade i Nepal. De psykiska problemen hos barn och ungdomar i Nepal har ökat under COVID-19-pandemin. Det beräknas att upp till 30 procent av landets befolkning lider av psykiska problem eller att de mycket sannolikt kommer att drabbas av sådana. Samtidigt överväger 600 000 ungdomar varje dag att begå självmord. Situationen förvärras av att det endast finns 130 aktivt praktiserande psykiatriker i Nepal, varav bara tre är specialiserade på barn.

”Covid-19-pandemin har påverkat allas våra liv negativt, globalt och inom alla åldersgrupper. Även om många barn rent fysiskt har påverkats mindre av pandemin, kan belastningen på deras mentala hälsa noteras över hela världen. Det är först nu som vi kan börja se pandemins konsekvenser vad gäller våra barn och ungdomar. Med tanke på barnhälsans betydande inverkan på samhällets framtid i stort vill vi fokusera vårt stöd till UNICEF, som har omfattande erfarenhet av att stödja barn och ungdomar. UNICEF gör ett imponerande arbete och vi är tacksamma över att kunna stödja det program som de nu ska starta i Nepal. Vi hoppas att detta program ska kunna utökas och nå barn och ungdomar även i andra länder där UNICEF verkar”, säger Tomas von Rettig, styrelseordförande för Rettig Group.

”UNICEF:s långsiktiga mål är att säkerställa goda psykiska och psykosociala tjänster för alla barn och ungdomar i Nepal. Med hjälp av Rettig Group kan vi nå även de mest avlägsna regionerna med utökade mentalvårdstjänster. Vi är mycket tacksamma över att Rettig Group har lanserat detta samarbete med UNICEF för att främja alla barns rättigheter, inklusive de mest utsatta”, säger Marja-Riitta Ketola, verkställande direktör, UNICEF Finland.

Ytterligare information:
Tomas von Rettig, styrelseordförande för Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Purmo Group, SigmaRoc och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar. www.rettig.fi

UNICEF främjar barnens rättigheter och välbefinnande i allt vi gör. Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi i 190 länder och områden för att omsätta detta engagemang i praktiska åtgärder, och ägnar särskilda ansträngningar åt att nå de mest utsatta och utestängda barnen, till fördel för alla barn, överallt. www.unicef.fi

Den Internationella barndagen firas årligen den 20 november för att stöda internationell samhörighet och medvetenhet om världens barn och för att förbättra barnens välfärd.