02.05.2012

Hans Sohlström utsedd till Rettig Groups VD

Diplomingenjör, ekonomie magister Hans Sohlström (47) har utnämnts till Rettig Group Oy Ab:s verkställande direktör och koncernchef fr o m 1 augusti 2012.   Bolagets nuvarande VD Bjarne Mitts (63) avgår med pension. Han fortsätter som medlem i bolagets styrelse.   Hans Sohlström verkar idag som Executive VP, Corporate Relations & Development för UPM-Kymmene Oyj. Han har stor erfarenhet av affärsverksamhetens utveckling, marknadsföring samt ledning av affärsenheter inom Kymmene Oy, Finnpap och UPM.