Integritetspolicy och användarvillkor

Den här webbplatsen upprätthålls av Rettig Oy Ab. Webbplatsen ger information om Rettig Oy Ab’s användarvillkor samt om hur koncernen hanterar personuppgifter.

Personuppgifter är all den information man som sådan, eller i kombination med annan information, kan använda för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person. Vi ber dig bekanta dig med integritetspolicyn och användarvillkoren för att få en klar bild av hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter. Vänligen notera att Rettig Oy Ab’s portföljbolag kan tillämpa egna integritetspolicyn och användarvillkor för sina egna hemsidor.

1. Lagring och hantering av personuppgifter

Rettig Oy Ab kan lagra personuppgifter i det datasystem som används för kommunikation och utskick av pressmeddelanden, i sina CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) och marknadsföringssystem (tillsammans, ”Systemen”). Uppgifterna kan omfatta namn, titel, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, företagsinformation liksom information som hänför sig till ett visst evenemang (t.ex. dietinformation). Dessutom kan Google Analytics samla in uppgifter som klassas som personuppgifter.

2. Användning av personuppgifter

Rettig Oy Ab använder personuppgifter, som e-postadresser och namn, för kommunikation och marknadsföring.

3. Samtycke till kontakt och lagring av personuppgifter

När vi samlar in personuppgifter via formulär på våra webbplatser kan du bli ombedd att uppge namn, e-postadress, telefonnummer, webbadress eller andra uppgifter. På de webbformulär med vilka vi samlar in personuppgifter ska den person som uppgifterna gäller kryssa för om han eller hon önskar bli kontaktad av oss, läggas till på en distributionslista eller bli registrerad för ett evenemang (så kallad ”opt-in” genom att aktivt välja en ruta). Samtycket lagras automatiskt i Systemen.

Personuppgifter kan också föras in i Systemen utgående från en persons yrkesroll och/eller arbetsgivare. De här uppgifterna kan användas, förutsatt att det sker i enligt med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer och behandlingen av deras personuppgifter (dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation eller ”GDPR”), för ändamål som gäller Rettig Oy Ab’s eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Med beaktande av den här intresseavvägningen kan dina personuppgifter samlas in via direkt kontakt med någon i Rettig Oy Ab’s organisation, från källor som är tillgängliga för allmänheten (t.ex. ditt företags webbplats) eller från andra register.

De personuppgifter som du ger Rettig Oy Ab hjälper oss på två sätt:

 1. Vi kan personifiera din upplevelse och förse dig med den typ av innehåll som du är intresserad av.
 2. Vi kan förbättra vår webbplats så att den är till större nytta för dig.

Vi behöver din e-postadress för att:

 • Skicka ut information som kan vara av intresse för dig, besvara önskemål och/eller förfrågningar.
 • Kunna förmedla nyheter om Rettig Oy Ab eller information om våra evenemang, när vi tror att den här informationen kan intressera dig.

4. Hur länge sparas personuppgifter?

Rettig Oy Ab går regelbundet igenom personuppgifterna i Systemen. Vi uppdaterar och korrigerar självmant informationen och tar bort information om personer som har meddelat oss att de inte längre vill ta emot information från oss. Information om icke-aktiva personer raderas i enlighet med Rettig Oy Ab’s dataskydds- och integritetspolicy, också i de fall när personen inte har informerat oss om att han eller hon önskar att personuppgifterna ska tas bort. Du kan när som helst meddela att du inte längre önskar ta emot information från oss, genom att klicka på ”unsubscribe” i våra e-postutskick.

5. Skydd mot olaga dataintrång

De personuppgifter som Rettig Oy Ab samlar in lagras i ett säkert nätverk och endast ett begränsat antal personer har personlig användarrätt till Systemen. De här personerna är förpliktade att hålla personuppgifterna konfidentiella. Om personuppgifter läcker ut ska Rettig Oy Ab inom 72 timmar anmäla incidenten till relevanta tillsynsmyndigheter i enlighet med Rettig Oy Ab’s dataskydds- och integritetspolicy samt artikel 33 i dataskyddsförordningen GDPR.

Vi säljer inte dina personuppgifter och byter dem inte heller med en tredje part.

6. Granskning av personuppgifter

Rettig Oy Ab besvarar inom rimlig tid, i enlighet med Rettig Oy Ab’s dataskydds- och integritetspolicy, förfrågningar om personuppgifter som Rettig Oy Ab samlat in. En person har rätt att granska sina personuppgifter, korrigera felaktigheter samt kräva att uppgifterna tas bort ur Systemen.

Alla anställda inom Rettig Oy Ab har fått information om och förbundit sig att följa Rettig Oy Ab’s dataskydds- och integritetspolicy.

7. Google Analytics & Cookies

Cookies är filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via webbläsaren (om du tillåter det). Cookies gör det möjligt för webbplatsen eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och att samla in och lagra viss information. Vi använder cookies t.ex. för att få en bild av dina preferenser som grundar sig på dina tidigare eller nuvarande besök på webbplatsen. Den här informationen hjälper oss att ge dig bättre service. Vi använder också cookies för att sammanställda information om trafiken och interaktionen på webbplatsen så att vi kan förbättra dina användarupplevelser och ge dig bättre redskap på vår webbplats. Vi kan använda en pålitlig tredje part för att samla in information för vår räkning. Uppgifterna i Google Analytics sparas i upp till 50 månader.

Du kan välja att få en varning från din dator varje gång den identifierar en cookie och du kan också välja att inaktivera alla cookies. Det här gör du genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt måste du studera hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du hanterar cookies i just din webbläsare.

Om du inaktiverar alla cookies kan det hända att en del av de funktioner som förbättrar din upplevelse på webbplatsen fungerar sämre.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras i din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning (inklusive din IP-adress) som skapas med hjälp av cookien överförs till och lagras t.ex. på en av Googles servrar i USA. Google kan använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om användningen och för övriga tjänster som relaterar till aktiviteter på webbplatsen och användningen av internet. Google kan vidarebefordra den här information till tredje part om det krävs enligt lag eller när en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Du kan förhindra att cookies sparas i enheten genom att ändra webbläsarens inställningar, men vi ber dig observera att du i så fall kanske inte kan utnyttja funktionerna på webbplatsen fullt ut. Genom att du använder vår webbplats godkänner du att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

8. Användarvillkor

Rettig Oy Ab upprätthåller den här webbplatsen (härefter ”Webbplatsen”) för informations- och kommunikationsändamål.

Du har tillgång till och kan använda Webbplatsen med beaktande av följande villkor och tillämplig lagstiftning. Genom att gå in på och vistas på Webbplatsen accepterar du, utan begräsningar eller förbehåll, nedanstående villkor (“Villkoren”).

 1. Allt material på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt om inget annat anges. Materialet på Webbplatsen får inte användas för andra ändamål än de som anges i Villkoren eller i texten på Webbplatsen.
 2. Rettig Oy Ab frånsäger sig allt ansvar och kan inte ställas till svars för eventuella skador eller virus som infekterar datautrustning eller annan egendom på grund av att du haft åtkomst till eller använt Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, data, texter, bilder, videor eller ljudklipp.
 3. Rettig Oy Ab ger inga garantier för att informationen är korrekt och Rettig Group frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och brister i innehållet på Webbplatsen. Varken Rettig Oy Ab eller någon annan part som är engagerad i att skapa, producera eller leverera material till Webbplatsen är ansvarig för någon direkt, tillfällig, följd-, indirekt eller straffbar skada som uppstått när du haft åtkomst till eller använt Webbplatsen eller på grund av att du inte haft åtkomst till Webbplatsen.
 4. De produktfunktioner och -specifikationer som anges på Webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående varning.
 5. All kommunikation och allt material som skickas till Webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande ska behandlas som offentligt material som saknar äganderättsskydd. Information som du skickar eller lägger ut på nätet kan användas av Rettig Oy Ab för alla lagliga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, kundvård, marknadsföring, försäljning och kommunikation. Dessutom står det Rettig Oy Ab fritt att utan någon form av kompensation använda eventuella idéer koncept, know-how eller teknik som finns med i din kommunikation med Webbplatsen, oberoende av syftet med kommunikationen, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.
 6. Allt material som visas på Webbplatsen är antingen Rettig Oy Ab’s egendom eller används med respektive ägares tillstånd. Du själv, eller någon som befullmäktigats av dig, får inte använda materialet, om användarrätten inte framgår av Villkoren eller om tillstånd inte ges någon annanstans på Webbplatsen.
 7. Webbplatsen kan beskriva eller hänvisa till produkter och/eller tjänster som kan köpas på olika platser, men inte nödvändigtvis i ditt eget land eller på din hemort. Kontakta därför först Rettig Oy Ab och fråga om en viss produkt/tjänst finns tillgänglig i närheten av dig.
 8. Rettig Oy Ab är inte ansvarig för innehållet på de webbplatser som Webbplatsen länkar till. Om du följer länkar till andra webbplatser sker det helt och hållet på eget ansvar. Även om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, är syftet med länkarna endast att underlätta din informationssökning och ska inte tolkas som att Rettig Oy Ab godkänner webbplatsens ägare/sponsor eller innehåll. Rettig Oy Ab  ger inga garantier, varken uttalade eller underförstådda, i fråga om riktighet, giltighet, laglighet eller andra aspekter gällande material eller annan information på nämnda webbplatser.
 9. Rettig Oy Ab har rätt att när som helst ändra Villkoren genom att uppdatera denna publikation. Varje gång du använder Webbplatsen, förutsätter vi att du godkänner och följer de gällande Villkoren. Villkoren omfattas av finsk lagstiftning och ska tolkas enligt den, med undantag för bestämmelser om lagval.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena (gemensamt benämnda “Varumärkena”) på Webbplatsen tillhör Rettig Oy Ab eller används på Webbplatsen med tillstånd av ägaren.

Kontakta oss

Om du har frågor om våra användarvillkor eller vår integritetspolicy ber vid dig kontakta:

Rettig Oy Ab
Bulevarden 46, 00120 Helsingfors, Finland
Josefin Strömberg, General Counsel
Tfn +358 9 6188 3230
E-post: josefin.stromberg@rettig.fi