Investeringsstrategi

Vår investeringsstrategi omfattar både börsnoterade och onoterade tillgångar som specifikt omfattar Noterade kärninvesteringar, Onoterade investeringar och Likvida placeringar.

Noterade kärninvesteringar (LCI)

I Noterade kärninvesteringar (Listed Core Investments, LCI) skapar vi värde genom aktivt ägande i börsnoterade bolag.

Vi eftersträvar att placera i attraktiva bolag där vi delar tankesätt med andra betydande aktieägare och ledningsgruppen.  Vi riktar oss till nordeuropeiska medelstora kvalitetsbolag, siktar vanligtvis på att vara en av de största ägarna och arbetar aktivt genom nomineringskommittéer och styrelser. En förutsättning för våra LCI-placeringar är att vi kan formulera en handlingsbar investeringstes med en förväntad avkastning som är bättre än marknaden. Vår nuvarande LCI-portfölj omfattar investeringar i:

eQ

eQ:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 15 % av eQ.

Kapitalförvaltning och corporate finance

eQ är en finländsk grupp av bolag som specialiserar sig på kapitalförvaltning och corporate finance. Bolaget är en av de största oberoende finländska fondförvaltarna. eQ erbjuder ett heltäckande utbud av placeringsfonder med särskild fokus på private equity och fastighetsinvesteringar. Advium erbjuder eQs Corporate finance-tjänster.

Purmo Group

Purmo Groups aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group är majoritetsägare av Purmo Group.

Hållbara lösningar för inomhusklimat

Purmo Group är en ledande leverantör av hållbara lösningar för inomhusklimat i Europa. Bolaget erbjuder värme- och kyllösningar för både bostadshus och andra byggnader. I produktsortimentet ingår radiatorer, handdukstorkar, golvvärme, konvektorer samt ventiler och termostater för styrning och reglering av inomhusklimat. Bolaget har 3500 anställda på 46 orter i 21 länder som producerar and distribuerar produkter och lösningar av topkvalitet till kunder i över 100 länder globalt.

Terveystalo

Terveystalos aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. Rettig Group äger ca 17 % av Terveystalo.

Hälsovårdstjänster

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland och en ledande leverantör av företagshälsovårdstjänster i Norden. Bolaget erbjuder hälsovårdstjänster till företag och privata kunder samt den publika sektorn. Terveystalos tjänster omfattar allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra hälsorelaterade tjänster. Med 180 vårdcentraler i Finlands 20 största städer och avancerade digitala plattformar är Terveystalo tillgängligt för hela landet, oberoende av tid och plats.

SigmaRoc

SigmaRocs aktie är noterad på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM). Rettig Group äger ca 8 % av SigmaRoc Plc.

Material från stenbrytning

SigmaRoc Plc är en brittisk koncern, som investerar i, utvecklar och integrerar företag inom material från stenbrytning i Europa. SigmaRoc levererar ett brett utbud av material som sträcker sig från cement och asfalt till prefabricerade betongprodukter. Bolaget driver sex plattformar i Storbritannien, Wales, Belgien och på de brittiska Kanalöarna. Nordkalk utgör den sjätte plattformen i norra Europa.

Onoterade investeringar

Onoterade investeringar (Private market investments, PMI) är en global investeringsstrategi , som omfattar till exempel riskkapitalfonder eller saminvesteringar.

Genom PMI inriktar vi oss på fondinvesteringar inom Private Equity, Private Debt, Fastigheter, Venture Capital och aktivistfonder. Dessutom är saminvesteringar vid sidan av till exempel Private Equity-sponsorer, andra direkta minoritetsinvesteringar och strategiska investeringar såsom specialbolag eller General Partner (GP) -investeringar även centrala i vår PMI-investeringsstrategi. Vår ambition är att vara en professionell, värdeskapande och flexibel investerare (Limited Partner, LP) och saminvesteringspartner för ledande privatmarknadssponsorer och andra intressenter.

Likvida placeringar

Likvida placeringar (Liquid Investments, LI) inriktar sig främst på aktie- eller aktieliknande placeringar, som till sin natur är likvida och som följer en global investeringsstrategi.

LI följer en global investeringsstrategi med placeringar, som till sin natur är likvida. LI är en kompletterande investeringsstrategi för Rettig Group med syfte att optimera den övergripande risk/avkastningsprofilen i vår portfölj.

Hållbarhet

Vi eftersträvar alltid att investera i bolag med en långsiktig konkurrensfördel, som skapar förutsättningar för en attraktiv avkastning över konjukturcykeln. För att bolag ska kunna vara konkrrenskraftiga och värdeskapande på lång sikt tror vi att hållbarhet bör vara en integrerad del av i bolagens strategier och beslutsfattande. Detta gäller för alla delar i vår investeringsstrategi: LCI, PMI och LI. Vi fokuserar våra ESG-initiativ där var vi tror att vi kan ha största påverkan. Inom LCI lägger vi fokus på värdeskapande av börnoterade bolag genom aktivt ägande. I dessa bolag har vi normalt den största möjligheten att direkt påverka bolagens hållbarhetsagenda.