21.05.2018

João Ney Colagrossi och Raimo Lind nya styrelsemedlemmar i Nordkalk

João Ney Colagrossi (född 1955) och Raimo Lind (född 1953) har utnämnts till nya medlemmar i Nordkalks styrelse, ett av Rettig Groups portföljbolag. Båda besitter en lång industriell erfarenhet och har varit verksamma i internationella affärsomgivningar i publikt noterade bolag; João har senast varit ansvarig för Metso Minerals och Raimo har varit CFO och Vice VD för Wärtsilä.

I och med dessa förändringar kommer Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group, att lämna Nordkalks styrelse där han varit verksam som styrelseordförande på grund av flera andra engagemang. Nordkalks styrelseordförande är i fortsättningen Matts Rosenberg, Rettig Groups operativa chef. Matts har varit medlem av Nordkalks styrelse sedan 2016 och har erfarenhet från flera andra styrelser för finska bolag under de senaste 10 åren.

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter med kunder inom ett stort antal olika industrier, som cellulosa & papper, byggmaterial, metall & gruvor, och kemikalier, samt inom miljö och lantbruk. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 304 miljoner euro 2017.

De nya styrelsemedlemmarnas bakgrund

João Ney Colagrossi är ingenjör inom metallurgi och har specialiserat sig på industri- och företagsadministration. Han har varit anställd hos Metso-koncernen och dess föregångare sedan 1990, senast med ansvar för Metso Minerals fram till 2017. Metso är ett världsledande företag inom sin bransch, som erbjuder utrustning och tjänster för hållbar bearbetning av naturresurser och hållbara resursflöden inom gruv-, ballast-, återvinnings- och processindustrin. Innan dess har João innehaft olika ledande positioner hos Allis Chalmers.

Raimo Lind är styrelseproffs verksam i flera bolag, bl.a. i Elisa, där han är styrelseordförande, och i Nokian Tyres där han är medlem i styrelsen. Raimo var anställd hos Wärtsilä i ca 30 år, senast som CFO och Vice VD fram till 2013. Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Förutom sitt engagemang i Wärtsilä har Raimo innehaft flera olika ledande positioner hos bl.a. Tamrock.

De nya styrelsemedlemmarna är oberoende av företaget och dess aktieägare.

Matts Rosenberg, Nordkalks styrelseordförande:

“Nordkalk är marknadsledare på sina hemmamarknader i norra Europa. Under flera decennier har bolaget byggt upp ett starkt varumärke och en stark ställning på marknaden. Nordkalk kommer fortsättningsvis att fokusera på att skapa värde i sin hemmamarknad, arbeta målmedvetet för att öka på bolagets operationella prestanda och kostnadseffektivitet, samt selektivt utreda möjligheter för att expandera till nya marknader. Vi är mycket nöjda över att få João och Raimo med i styrelsen; deras starka industriella erfarenhet kommer att vara värdefull för Nordkalk med tanke på bolagets utvecklingsplan framgent.”

Nordkalk

Nordkalk levererar kalkstensbaserade produkter till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Nordkalks lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket.

Nordkalks rötter ligger i Pargas i sydvästra Finland där industriell brytning av kalksten har fortsatt sedan 1898. Idag opererar företaget på mer än 30 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, Norge och Turkiet. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 304 miljoner euro 2017.

Nordkalks styrelsemedlemmar:

  • Matts Rosenberg, styrelseordförande (Operativ chef, Rettig Group)
  • João Ney Colagrossi
  • Thomas Landell (Chefsjurist, Rettig Group)
  • Raimo Lind
  • Tomas Ölander (Ekonomidirektör, Rettig Group)

För ytterligare information, kontakta:
Matts Rosenberg, styrelseordförande för Nordkalk och Operativ chef för Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-mail: pia.dahlqvist@rettig.fi

Bilagor

CV: João Ney Colagrossi (pdf)

CV: Raimo Lind (pdf)
LinkedIn: Raimo Lind