Kontakta oss

Rettig Group

HELSINGFORS, FINLAND
Besöksadress: Bulevarden 46, 00120 Helsingfors
Postadress: PB 115, FI-00121 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 618 831

Parkering

STOCKHOLM, SVERIGE
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 3 tr, 111 43 Stockholm

E-POST
förnamn.efternamn(at)rettig.fi

E-FAKTURERING
Operatör: Maventa
EDI-kod: 003729099067
FO-nummer: 2909906-7
Momsnummer: FI29099067