Senaste nytt april 24, 2014

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 24 april 2014. Sifferuppgifterna hänför sig till kvartalet som slutade 31 mars 2014 och motsvarande period året innan om annat inte nämns.

Nyckeltal
–    Omsättningen sjönk med 1,2% till 224,5 miljoner euro (227,2)
–    Driftsbidraget (EBITDA) ökade med 15,9% till 29,9 miljoner euro (25,8)
–    Rörelseresultatet (EBIT) förstärktes med 116,7% till 10,4 miljoner euro (4,8)
–    Nettoskulden sjönk med 15,3% till 329,8 miljoner (389,6)

Viktigaste händelser under perioden
Efterfrågan inom alla tre affärsområden var generellt svag under årets första kvartal. Nordkalks och Bores omsättning försvagades under de första tre månaderna som följd av att Nordkalk förlorade två kunder i slutet av 2013, vilket i sin tur bidrog till att koncernens omsättning sjönk med 1,2 procent. Driftsbidraget ökade i förhållande till föregående år tack vare lägre fasta kostnader och förbättrad effektivitet inom Rettig ICC och Nordkalk. Rörelseresultatet förbättrades främst på grund av lägre avskrivningar inom alla tre affärsområden. Normal säsongväxling ledde till att det fria kassaflödet var -17,8 miljoner euro, men 17,4 miljoner euro bättre än året innan. Nettoskulden sjönk med 60 miljoner euro till 329,8 miljoner euro.

I slutet av mars öppnade Rettig ICC:s Hewing GmbH ett nytt logistikcenter i Tyskland. Avsikten med investeringen är att sänka kostnader och transporttider genom att sköta lager- och logistikfunktionerna internt.

På grund av det svaga marknadsläget, meddelade Nordkalk i februari att bolaget stänger två kalkugnar i Villmanstrand senast i maj 2014. En möjlig stängning behandlades redan i samband med samarbetsförhandlingarna som avslutades den 28 oktober 2013, men det slutgiltiga beslutet lämnades då till början av 2014. I mars behandlade Mark- och miljödomstolen i Sverige Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på Gotland. Ett beslut förväntas i början av juni 2014. Det slutgiltga resultatet av den juridiska processen förväntas senast 2016.

I januari meddelade Bore att bolaget förnyat kontraktet med P&O Ferries till slutet av 2014 gällande fartygen M/V Norsky, M/V Norstream and M/V Bore Song. Därmed är alla Bores fartyg chartrade till slutet av 2014. Bore fortsatte att vidta åtgärder för att avyttra gamla fartyg.

Rettig Groups ekonomiska rapportering 2014
Rettig Group publicerar delårsrapporten för januari–juni den 21 augusti 2014 och ledningens delårsredogörelse för januari–september den 23 oktober 2014.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel:+358 40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4,300 anställda i 25 länder.