Senaste nytt november 7, 2013

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 juli till 7 november 2013. Sifferuppgifterna hänför sig till kvartalet som slutade 30 september 2013 och motsvarande period året innan om annat inte nämns.

Nyckeltal

MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Omsättning 265.4 256.8 +3.3% 722.2 718.8 0.5% 970.1
Driftsbidrag (EBITDA) 38.8 40.7 -4.7% 95.9 97.2 -1.3% 125.4
Rörelseresultatet (EBIT) 18.2 19.0 -4.2% 33.4 33.7 -0.9% 24.5
Nettoskuld       357.2 402.4 -11.2% 338.9

 

Viktigaste händelser under perioden

Det fria kassaflödet förbättrades med 4,1% till 38,1 miljoner euro (36,6 miljoner euro) under det tredje kvartalet. Nettoskulden sjönk med 11,2% till 357,2 miljoner euro (402,4 miljoner euro) mellan januari och september 2013. Bore genomförde planenliga underhållsdockningar, vilket försvagade Bores driftsbidrag. Rettig ICCs och Nordkalks driftsbidrag var högre än året innan.

Med beaktande av bolagets strategi, som omfattar produktionsoptimering och förbättrad kostnadseffektivitet, avslutade Nordkalk den 28 oktober 2013 samarbetsförhandlingar gällande verksamheten i Finland. Rettig ICC inledde den 31 oktober 2013 förhandlingar med de lokala fackföreningarna gällande förslag att lägga ned produktionen av elradiatorer i Järpås i Sverige. Bolaget överväger att koncentrera produktionen av likvärdiga elradiatorer till produktionsanläggningen i Gateshead i Storbritannien.

Den 2 oktober 2013 köpte Rettig Group tillbaka en del av den 100 miljoner euros företagsobligation som emitterats den 22 juni 2010 så att 58,15 miljoner euro av företagsobligationen blev utestående efter återköpet. Den 31 oktober 2013 undertecknade bolaget ett kontrakt för en ny femårig revolverande lånelimit på 110 miljoner euro som ersatte existerande kreditarrangemang.

Utsikterna för 2013 något förbättrade

Tack vare vårt kontinuerliga fokus på det fria kassaflödet och förbättring av kostnadseffektiviteten förväntar vi oss en minsking av skulderna och ett något förbättrat resultat jämfört med föregående år. På grund av den ekonomiska osäkerheten och den låga tillväxten i Europa, kommer vår verksamhetsmiljö fortsättningsvis att vara utmanande och resultatet på en otillfredsställande nivå.

Rettig Groups resultatrapportering 2014

Rettig Groups bokslut för år 2013 publiceras den 27 februari 2014. Delårsresultaten för år 2014 publiceras enligt följande: Ledningens delårsredogörelse för januari–mars den 24 april 2014, delårsrapporten för januari–juni den 21 augusti 2014 och ledningens delårsredogörelse januari–september den 23 oktober 2014.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel:+358 40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.