18.01.2019

Marcel Gestranius utsedd till tillförordnad vd för Nordkalk – resultatförbättringsprogram inleds

Nordkalks styrelse har utsett fil.mag. Marcel Gestranius (född 1969) till tillförordnad vd för Nordkalk med tillträde den 17 januari 2019. Marcel har arbetat som ekonomidirektör och ingått i Nordkalks ledningsgrupp sedan 2015. Han kommer att rapportera till Matts Rosenberg, styrelseordförande för Nordkalk och vice verkställande direktör, Head of Core Investments för Rettig Group. Marcel fortsätter som CFO under övergångsperioden.

Styrelsen och Hannu Hautala har överenskommit att Hannu avgår som vd för Nordkalk med omedelbar verkan. Hannu har varit vd för Nordkalk sedan januari 2017. Styrelsen har redan inlett en process för att hitta ny vd.

Samtidigt inleds ett utförligt resultatförbättringsprogram genom vilket bolaget strävar efter att förnya den operativa verksamheten och förbättra lönsamheten. Nordkalk har en stark kärnverksamhet, men samtidigt betydande potential att göra förbättringar i syfte att skapa en plattform för framtida tillväxt.

Matts Rosenberg, styrelseordförande för Nordkalk:

”Nordkalk har kunnig personal och bolaget har över hundra års erfarenhet inom kalkbranschen. Efter den omfattande analys som gjordes på hösten har vi en bra bild om hur bolagets riktning kan ändras. En ny vd söks nu för att leda denna viktiga förändring. Å Rettig Groups och Nordkalks styrelses vägnar vill jag tacka Hannu för hans bidrag till Nordkalk och önskar honom all välgång i framtiden.”

För mer information

Matts Rosenberg, styrelseordförande för Nordkalk och vice verkställande direktör, Head of Core Investments för Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi