12.02.2016

Maria Savola och Hans Sohlström invalda i Rettig Groups styrelse

Rettig Group Oy Ab har vid sin bolagsstämma idag omvalt styrelsemedlemmarna Cyril von Rettig (f. 1954), Martin Granholm (f. 1946), Bjarne Mitts (f. 1949), Anders Moliis-Mellberg (f. 1951), Tom von Rettig (f. 1955), Tomas von Rettig (f. 1980) och Christoffer Taxell (f. 1948).

Hans Sohlström (f. 1964, finsk medborgare) och Maria Savola (f. 1978, finsk medborgare) invaldes som nya medlemmar i styrelsen. Ann von Rettig, som varit medlem av styrelsen sedan år 1988, hade undanbett sig återval.

DI, ekon. mag. Hans Sohlström har varit verkställande direktör för Rettig Group  under åren 2012 – 2015. Före det innehade han flera ledande befattningar inom UPM-Kymmene Abp åren1990 – 2012. Sohlström utnämndes till verkställande direktör för Ahlström Capital Oy den 1 februari 2016.

Maria Savola, grafisk designer FdA, är freelance samt tidigare Art Director hos Roof Productions.

Hans Sohlström är oberoende av bolaget och aktieägarna. Maria Savola är aktieägare i Rettig Groups moderbolag Rettig Capital.

För ytterligare information, gå in på www.rettig.fi eller kontakta
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. Försäkringsbolaget Alandia är ett intressebolag inom Rettig Group. År 2014 var Rettig Groups omsättning omkring 933 miljoner euro. Bolaget har idag cirka 4 400 anställda i 28 länder.