06.03.2020

Martina von Rettig och Janne Larma invalda i Rettig Groups styrelse

Rettig Group Oy Ab har vid sin bolagsstämma den 5.3.2020 omvalt styrelsemedlemmarna Tomas von Rettig (f. 1980), Maria Savola (f. 1978), Matti Kuivalainen (f. 1965) and Timo Vättö (f. 1964).

Martina von Rettig (f. 1982) och Janne Larma (f. 1965) invaldes som nya medlemmar i styrelsen.

De nya styrelseledamöternas bakgrunder

Martina von Rettig har en BSBA-examen (Bachelor of Science and Business Administration) från International University of Monaco och en MA-examen (Master of Arts) i psykologi från Teachers College, Columbia University i New York.

Janne Larma, ekon. mag, är VD för eQ Abp, en finländsk grupp av bolag som har specialiserat sig på kapitalförvaltning och corporate finance. Janne Larma grundade Advium Corporate Finance Oy, som ingår i eQ-koncernen, år 2000. Före eQ och Advium hade han samlat över tio års erfarenhet inom investment banking.

Martina von Rettig är aktieägare i Rettig Groups moderbolag Rettig Capital. Janne Larma är oberoende av bolaget och aktieägarna.

Ytterligare information

Tomas von Rettig, styrelseordförande, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. 040 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi

Bilagor

CV: Martina von Rettig

CV: Janne Larma