13.04.2018

Martti Ala-Härkönen, Tapio Kolunsarka och Pekka Kuusniemi blir medlemmar av Rettig ICC:s styrelse

Martti Ala-Härkönen Tapio Kolunsarka Pekka Kuusniemi

Martti Ala-Härkönen (född 1965), Tapio Kolunsarka (född 1975) och Pekka Kuusniemi (född 1968) har valts in i Rettig ICC:s styrelse. Rettig ICC är ett helägt portföljbolag till Rettig Group. Alla tre har en bred erfarenhet av att leda internationella affärsverksamheter och arbetar för tillfället i ledningen för finska börsnoterade bolag: Martti Ala-Härkönen är ekonomidirektör hos Caverion, Tapio Kolunsarka är verkställande direktör för Ramirent och Pekka Kuusniemi verkställande direktör för Raisiokoncernen.

Rettig ICC är Europas ledande tillverkare av system för värmekomfort. Med 17 fabriker i 11 europeiska länder har företaget försäljning och service runt om världen. De nya styrelsemedlemmarna bidrar med värdefulla erfarenheter inom industri och ekonomi och ger ett starkt stöd för Rettig ICC:s tillväxtstrategi.

De nya styrelsemedlemmarnas bakgrund

Martti Ala-Härkönen, ekonomie doktor och teknologie licentiat, är ekonomidirektör hos Caverion, som designar, installerar, underhåller och utvecklar smarta och energieffektiva lösningar för byggnader, industriprocesser och infrastruktur i norra, mellersta och östra Europa. Innan dess har han innehaft motsvarande poster hon Cramo, WM-data och Novo Group.

Tapio Kolunsarka, diplomingenjör och ekonomie magister, är verkställande direktör för Ramirent, som har ett brett sortiment av uthyrningslösningar för byggindustrin i tio länder i norra, mellersta och östra Europa. Innan han kom till Ramirent, innehade Tapio flera olika poster hos UPM Raflatac i Finland och Förenta staterna, senast som Executive Vice President. Tapio inledde sin karriär som konsult hos McKinsey & Company.

Pekka Kuusniemi, ekonomie magister, är verkställande direktör för Raisiokoncernen, som är ett internationellt företag inom livsmedels- och foderbranschen. Han har tidigare varit verkställande direktör för Oraskoncernen liksom också för Hansa Armaturen. Pekka började sin karriär hos Unilever.

Alla de nya styrelsemedlemmarna är oberoende av företaget och dess aktieägare.

Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group:

“Vi är mycket nöjda och ser fram emot att få arbeta tillsammans med så erkända företagsledare som Martti, Tapio och Pekka, som alla har många års erfarenhet av internationellt arbete inom olika industribranscher. Vår strategi är att äga och utveckla best-in-class-bolag, och genom att välja in nya externa medlemmar i Rettig ICC:s styrelse kan vi fortsätta att utveckla vårt ägarskap i företaget och stödja dess tillväxt på den globala marknaden.”

Om Rettig ICC

Rettig ICC har sina rötter i Purmo, en liten by sydost om Jakobstad i Finland. År 1970 köpte Rettig Group radiatorfabriken Purmo Produkt Ab och sedan dess har företaget vuxit via såväl organisk tillväxt som via flera företagsköp i både Finland och utomlands: det senaste av dem är förvärvet av det italienska företaget Emmeti S.p.A. i december 2015.

Rettig ICC är i dag Europas ledande tillverkare av system för värmekomfort. Bolagets största kundgrupp är återförsäljare av sanitetsprodukter och värmesystem och produktsortimentet omfattar bl.a. radiatorer, golvvärmesystem ventiler och termostater. År 2017 var Rettig ICC:s omsättning 684 miljoner euro och antalet anställda ca 3 000.

Rettig ICC:s styrelse består av:

  • Tomas von Rettig, styrelseordförande (verkställande direktör, Rettig Group)
  • Martti Ala-Härkönen (ekonomidirektör, Caverion)
  • Tapio Kolunsarka (verkställande direktör, Ramirent)
  • Pekka Kuusniemi (verkställande direktör, Raisiokoncernen)
  • Thomas Landell (juridisk direktör, Rettig Group)
  • Matts Rosenberg (operativ chef, Rettig Group)
  • Tomas Ölander (ekonomidirektör, Rettig Group)

För mera information:
Tomas von Rettig, styrelseordförande i Rettig ICC och verkställande direktör för Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 (0)40 526 7813
E-mail: pia.dahlqvist@rettig.fi

Bilagor

CV: Martti Ala-Härkönen
LinkedIn: Martti Ala-Härkönen

CV: Tapio Kolunsarka
LinkedIn: Tapio Kolunsarka

CV: Pekka Kuusniemi
LinkedIn: Pekka Kuusniemi
Twitter: @PekkaKuusniemi