08.07.2016

Matts Rosenberg utnämnd till operativ chef för Rettig Group

Ekonomie doktor Matts Rosenberg (39) har utnämnts till Rettig Group Oy Ab:s operativa chef (Chief Operating Officer, COO). Han blir också medlem i Rettig Groups ledningsgrupp och rapporterar till Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig.

Som operativ chef, en ny position inom koncernen, fokuserar Matts främst på att ta fram nya investeringsobjekt, genomförande av nyinvesteringar och värdeskapande inom Rettig Groups kärninvesteringar (Core Investments), som idag omfattar Rettig ICC, Nordkalk och försäkringsbolaget Alandia (intressebolag). Han ansvarar också Rettig Groups finansiering samt utvecklande av koncernens strategi och investeringsprocesser.

Matts är ekonomidirektör och viceverkställande direktör på Fortaco Group, som är underleverantör till verkstadsindustrin med produktion i flera europeiska länder. Han har tidigare jobbat som investeringsansvarig för det europeiska private equity bolaget IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) i Stockholm.

”Vår mission är att skapa värde för generationer. Vår strategi bygger på värdetillväxt med stöd av riskdiversifiering och en stark balans. Jag är mycket nöjd med utnämningen av Matts då han tillför Rettig Group en ypperlig kombination av operativt och finansiellt kunnande och erfarenhet från sina uppdrag inom Fortaco Group och Industri Kapital”, konstaterar Tomas von Rettig, VD för Rettig Group.

Matts Rosenberg börjar på Rettig Group i oktober 2016.

För ytterligare information:
Tomas von Rettig, President and CEO of Rettig Group
Tel.: +358 40 7455276
www.rettig.fi

Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 891 miljoner euro (IFRS) och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.