19.05.2010

Nordkalk blir helägt Rettigbolag

Rettig har idag undertecknat ett avtal med de övriga aktieägarna i Nordkalk, vilket innebär att Rettigs innehav i Nordkalk stiger från 49 % till 100%. Transaktionen verkställs under förutsättning att konkurrensmyndigheternas tillstånd erhålls.   Rettig har varit delägare i Nordkalk sedan 2002. Avtalet som undertecknades nu är fortsättning på förvärven 2006 och 2009 med vilka Rettig ökade sitt aktieinnehav.   ”Nordkalk ger Rettig ett nytt ben som  kompletterar våra andra innehav i värmeindustri, rederiverksamhet och fastighetsutveckling. Affärsområdena går i olika cykler, vilket har en utjämnande effekt på våra verksamheter”, konstaterar styrelseordföranden Cyril von Rettig.   ”Nordkalk kommer att fortsätta som ett självständigt bolag. Som ett familjeägt bolag vill Rettig vara en långsiktig ägare, som utvecklar bolaget tillsammans med dess ledning”, säger verkställande direktören Bjarne Mitts.         Rettig är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2009 uppgick till 572 miljoner euro. Rettig sysselsätter ca 3500 personer i 20 länder och har 15 produktionsanläggningar i 11 länder.   Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. År 2009 uppgick Nordkalks omsättning till 277 miljoner euro. Bolaget har ca 1200 anställda på över 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland.