Senaste nytt januari 21, 2015

Nordkalk drar tillbaka varsel för 35 personer på Gotland

Sedan Nordkalk den 20 november 2014, fick förnyat tillstånd för Klinthagentäkten, har MBL-förhandlingar med facken ägt rum för att förhandla fram en ny organisation. Förhandlingarna är nu avslutade och personalen informerad.

– Det är glädjande att meddela att vi nu till större delen kan dra tillbaka de tidigare lagda varslen, och tillsammans med personalen blicka framåt igen, säger Mikael Lindberg, platschef vid Storugns.

Den nya organisationen är anpassad utifrån nu gällande tillstånds- och marknadssituation. Av tidigare lagt varsel om 53,5 tjänster kommer 35 personer att få behålla sina jobb. Totalt kommer 53 personer vara fast anställda i den nya organisationen. Produktionstakten i berget kommer att dras ned och hanteras med ett dagsskift.

Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en lång tradition av kalkbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
eva.feldt@nordkalk.com

Mikael Lindberg
Platschef Storugns
+46 (0)10-4762614
mikael.lindberg@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, metall- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgas-rening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar för ett mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk är en lokal leverantör med verksamhet på mer än 30 orter, huvudsakligen runt Östersjön. Företaget har ca 1 050 anställda varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finländska koncernen Rettig Group.