20.11.2014

Nordkalk får klartecken att fortsätta verksamheten i Klinthagen

Mark- och miljödomstolen gav idag förnyat tillstånd av Nordkalks existerande täkt i Klinthagen på norra Gotland samt till en utvidgning om 32 ha nordväst om Klinthagen. Täkttillståndet är förenat med verkställighet, med undantag för en del av utvidgningsområdet, som ger Nordkalk möjlighet att fortsätta verksamheten i Klinthagen även efter årsskiftet. I täkttillståndet lämnas dispens från Art- och habitatdirektivet samt Natura 2000 tillstånd.

Detta var ett mycket positivt besked för oss, våra medarbetare och det gotländska samhället. Vi var nöjda med förhandlingarna och eniga med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket i stora delar, säger Mikael Lindberg, platschef på Storugns.

Domen omfattar hela det sökta området, en förnyelse av befintligt täkttillstånd för Klinthagens södra och norra del samt det sökta utvidgningsområdet på 32 ha nordväst om Klinthagen. Totalt omfattar tillståndet 20,5 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter och gäller tillsvidare.

Ca två tredjedelar av utvidgningsområdet (norra och södra delen), har domstolen beviljat tillstånd utan verkställighetsförordnande. Dessa områden kan därför inte tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft.

Det positiva beskedet innebär också att Nordkalk kommer att se över hur organisationen skall se ut framåt. Så snart analysen av tillgång och efterfrågan baserat på domen är klar, kommer MBL-förhandlingar att startas med de fackliga organisationerna kring bemanningen.

– Det här betyder också att vi inte kommer att behöva fullfölja de planerade uppsägningarna fullt ut. I vilken utsträckning det blir, får vi återkomma till när de fackliga förhandlingarna har genomförts, avslutar Mikael Lindberg.

Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en lång tradition av kalkbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt, Kommunikationschef: +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-20108, eva.feldt@nordkalk.com

Mikael Lindberg, Platschef Storugns:  +46 (0)10-4762614, mikael.lindberg@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar knappt 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.se. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen.