11.03.2015

Nordkalk förnyar sin verksamhetsmodell och organisation

Nordkalk, norra Europas ledande producent av kalkstensprodukter, förnyar sin verksamhetsmodell fr o m den 1 april 2015. Företaget kommer att byta från nuvarande organisation med tre geografiska divisioner till en funktionsbaserad verksamhetsmodell, som kommer att ge det ökade fokus som krävs i dagens föränderliga företagsklimat.

”Den här förändringen syftar till att ytterligare förbättra genomförandet av de strategiska målen: förbättrad kostnadseffektivitet, utveckla nya affärer och växa lönsamt”, säger Jarkko Kaplin, Nordkalks CEO sedan 1 januari 2015.

Ledningsgruppen kommer att bestå av, i tillägg till Kaplin: Anders Mattsson, Chief Finance Officer (CFO), Taru Ämmälä, Chief Human Resources Officer (CHRO), Kari Vainio, Chief Legal Officer (CLO), Jan Weber, Chief Operations Officer (COO), and Tarmo Tuominen, Chief Supply Chain Officer (CSCO). Chief Sales Officer (CSO) kommer att utses senare. Fram till utnämningen kommer Jarkko Kaplin att agera CSO.

Ytterligare information:
Jarkko Kaplin, Nordkalk, VD: +358 20 753 7107

Nordkalk är norra Europas ledande leverantör av kalkstensprodukter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika industrier, såsom pappers- och massaindustrin, stål och gruvindustrin, byggindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter främjar miljön genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar efter ett ökat kundvärde med minskad miljöpåverkan. Nordkalk är en lokal leverantör med verksamhet på mer än 30 platser, i huvudsak runt Östersjön. Företaget har 1050 anställda, varav ca 170 i Sverige. Nordkalk är en del av den finska koncernen Rettig Group.

www.nordkalk.se