26.09.2016

Nordkalk utnämner t.f. verkställande direktör

Nordkalks styrelse har utnämnt fil.mag. Tarmo Tuominen (54) till tillförordnad verkställande direktör för Nordkalk fr.o.m. 26.9.2016. Han rapporterar till Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group och ersätter Jarkko Kaplin, som avgår från tjänsten.

Tarmo Tuominen är Nordkalks Chief Supply Chain Officer med ansvar för bolagets inköp och logistik. Han har varit i Nordkalks tjänst sedan 1982. Som t.f. verkställande direktör för Nordkalk deltar han i Rettig Groups ledningsgruppsmöten.

“En rekryteringsprocess har inletts för att utnämna en stadigvarande VD för Nordkalk vars uppgift blir att fortsätta utveckla rådande strategi utgående från Nordkalks position som Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter. Jag är nöjd att Tarmo åtagit sig uppgiften som t.f. verkställande direktör för Nordkalk tills Nordkalks stadigvarande VD utnämnts. Jarkko har lett Nordkalk under en tid av utmanande marknadsförhållanden. Han har också skapat en stadig grund för Nordkalks strategi. Jag vill på Rettig Groups och hela Nordkalks styrelses vägnar tacka Jarkko för hans hängivna arbete och insats i Nordkalk och Rettig Groups verksamhet och önskar honom lycka och framgång,” kommenterar Tomas von Rettig, ordförande för Nordkalks styrelse och VD för Rettig Group.

Tilläggsinformation:
Tomas von Rettig, ordförande för Nordkalks styrelse och VD för Rettig Group:
Tfn +358 40 745 5276
Tarmo Tuominen, Nordkalks t.f. verkställande direktör och Chief Supply Chain Officer: Tfn. +358 40 720 5190

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group cirka 4 200 anställda i 28 länder. www.rettig.fi

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 970 anställda. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group. www.nordkalk.com