Senaste nytt april 10, 2015

Nordkalks rättsprocess för Bunge Ducker fördröjs ytterligare

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat att målet om Nordkalks täktansökan för Bunge Ducker ska vilandeförklaras i avvaktan på Regeringens beslut om nya Natura 2000-områden på Gotland. Det innebär att de planerade förhandlingarna i nästa vecka den 13-17 april ställs in.

Motiveringen till vilandeförklaringen är att Regeringens beslut om ett eventuellt utpekande av nya Natura 2000-områden, har betydelse för om tillstånd för täktverksamhet kan meddelas eller ej. Vilande-förklaringen gäller tills regeringsbeslut är fattat, men som längst t o m den 31 augusti 2015.

– Vi är besvikna över beslutet och det faktum att målet nu fördröjs ytterligare, trots en redan lång tillståndsprocess på nästan 10 år. Men vi respekterar att processen måste få ha sin gång, och hoppas på att vi kommer vidare med våra förhandlingar senast till början av hösten 2015, säger Jarkko Kaplin, VD Nordkalk.

Nordkalk har överklagat länsstyrelsens förslag att omvandla Bunge Ducker till Natura 2000-område. Av fastighetens 170 hektar, består endast 19 hektar av den Karsthällmark, som Länsstyrelsen velat skydda. På Gotland finns betydligt större och finare arealer av Karsthällmark på annat håll. Nordkalk har sedan 2010 en lagakraftvunnen tillåtlighet för kalkbrytning på fastigheten. Skydd av Karsthällmark har heller inte varit en del av regeringsuppdraget eller krav från EU.

Överklagan till förvaltningsrätten avslogs med motiveringen att förslaget inte har någon påverkan på Nordkalks verksamhet. Dagens beslut från Mark- och miljööverdomstolen om att vilandeförklara målet, är dock en konsekvens av Länsstyrelsens förslag. Nordkalk har därför överklagat förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Avgörande väntas i nästa vecka.

– Vi har fullt förtroende för att Regeringen nu tar frågan på största allvar, och utreder alla konsekvenser ett sådant beslut får för Gotland, Nordkalk och svensk industri, avslutar Kaplin.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086

Håkan Pihl
Projektchef Bunge-projektet
+358 (0)20-7537169

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och
gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 020 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.