Senaste nytt oktober 29, 2013

Nordkalks samarbetsförhandlingar avslutades: verksamheten fortsätter på alla orter

Nordkalk Oy Ab, tillverkare av kalkstensbaserade produkter, har avslutat samarbetsförhandlingarna gällande personalen i Finland.

Målsättningen för samarbetsförhandlingarna var en ny verksamhetsmodell som förbättrar kostnadseffektiviteten och säkerställer bolagets konkurrensförmåga i en förändrad marknadssituation. Efterfrågan på kalkstensbaserade produkter har minskat i synnerhet i de stora kundsegmenten ­- byggmaterialindustrin och pappersindustrin. Inom pappersindustrin pågår även enlångvarig strukturförändring.

I samarbetsförhandlingarna granskades såväl produktionskapaciteten som organisationsstrukturen. Verksamheten fortsätter på alla nuvarande verksamhetsorter, men för att öka kapacitetens utnyttjandegrad koncentreras produktionen. Inom organisationen finns det överlappande arbetsuppgifter som kommer att galras bort, och därmed minskas personalantalet i Finland från nuvarande 471 personer till 418. Personalminskningarna genomförs före slutet av juni 2014 och de sköts till stor del genom pensionsarrangemang.

För mer information besök www.nordkalk.com

 

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bl.a. pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. 2012 uppgick Nordkalks omsättning till 351,0 miljoner euro. Bolaget har ca 1100 anställda på över 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalk ingår i Rettig Group-koncernen.