Senaste nytt juli 14, 2014

Ombildning och fusion inom Alandia Försäkring -gruppen

Hänvisande till våra meddelanden av den 25 februari 2014 och den 12 juni 2014 meddelas att även den andra bolagsstämman i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2), ”RÖF” idag godkänt den ombildnings- och fusionsplan som syftar till att RÖF ombildas till försäkringsaktiebolag och till att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) ”Alandia” med RÖF som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag.

För verkställandet av planen krävs ytterligare Finansinspektionens samtycke i enlighet med FöBL kap 19 § 5 och kap 22 § 4. Enligt planerna genomförs processen så att både ändringen av bolagsform och fusionen registreras per den 31 december 2014.

Uppskattad tidsplan för det fortsatta förverkligandet:
Inom september 2014: Finansinspektionens samtycke
31.12.2014: Registrering i Handelsregistret av ändringen av bolagsform, ny bolagsordning samt fusion.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel:+358 40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

För vidare information om Alandia Försäkring hänvisas till http://www.alandia.com/

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4,300 anställda i 25 länder.