Senaste nytt augusti 31, 2015

Regeringen utpekar Bunge Ducker till nytt Natura 2000 område

Regeringen har idag fattat beslut om utpekande av nya och utvidgade Natura 2000 områden på Gotland. Bland de utpekade områdena, ingår 5 av Nordkalks fastigheter om totalt 832 ha och däribland Bunge Ducker, där Nordkalk planerar sin fortsatta täktverksamhet på Gotland.

– Det är med stor besvikelse vi kan konstatera att regeringen beslutat att utpeka Nordkalks fastigheter till Natura 2000 områden. Ett beslut som givit utrymme för både kalkindustri och naturskydd hade varit fullt möjligt. Förutom att konsekvenserna för Nordkalks framtida verksamhet på Gotland kommer att bli omfattande, räknar vi med att också jobben, det gotländska samhället och nordisk industri konkret kommer att lida av detta beslut, säger Nordkalks VD Jarkko Kaplin.

Nordkalk har sedan 2010 en lagakraft vunnen dom om tillåtlighet för kalkbrytning på berörda fastigheter som också är utpekade som riksintresse för mineralbrytning av SGU, Statens Geologiska Undersökningar. Regeringen har redan 2007, fattat beslut om att tillstånd skall avgöras i domstol och att det angränsande området Ojnaremyr inte ska utpekas till Natura 2000. Tillståndsprocessen har hittills pågått i nästan 10 år.

Nordkalk anser att ett beslut om Natura 2000 på företagets fastigheter inte är förenligt med egendomsskyddet eller reglerna om en rättvis rättegång enligt grundlagen och Europakonventionen.

Nordkalk kommer nu att analysera regeringens beslut och överväga nästa steg utgående från den analysen. Parallellt med detta kommer nu också domstolsförhandlingarna i Mark- och miljööverdom-stolen att återupptas. Mark- och miljödomstolen har i juni 2014 beviljat tillstånd och villkor som nu ska prövas i högre instans. Nordkalks verksamhet på Gotland fortsätter även framöver.

– Vi fokuserar nu på den dagliga verksamheten på Gotland och leveranserna till våra kunder som är säkrade en god tid framöver. Den juridiska processen fortsätter samtidigt som vi analyserar de konsekvenser Natura 2000 beslutet medför, avslutar Kaplin.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086, eva.feldt@nordkalk.com

Håkan Pihl
Projektchef Bunge-projektet
+358 (0)20-7537169, hakan.pihl@nordkalk.com

Jarkko Kaplin
VD
+358 (0)50 4096501, jarkko.kaplin@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 020 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.