11.06.2008

Rettig 15 år i Polen

Rettig Heating Sp.zo.o. firade sitt 15-årsjubileum i samband med öppningen av den nya produktionslinjen i Rybnik i Polen.

Jubileet firades tillsammans med kunder, Rettig Groups styrelse och ledning, medarbetare och media den 8.5.2008. Den nya produktionslinjen som blev färdig i slutet av 2007 invigdes samtidigt. Investeringen uppgår till 13 miljoner euro.   Under de gångna15 åren har produktionsanläggningen i Rybnik vuxit till den största tillverkaren av panelradiatorer i Europa. År 2007 uppgick omsättningen till ca 100 miljoner euro och antalet anställda är ca 400. Den nya produktionslinjen har en kapacitet på 600 000 radiatorer per år. Investeringen möjliggör att öka kapaciteten 24% årligen upp till 2,6 miljoner radiatorer per år. Hela tilläggskapaciteten planeras att exporteras till Tyskland och Ryssland.   Den nya produktionslinjen är den mest moderna i Europa, vilket säkrar produktionens höga kapacitet och kvalitet. Alla Purmo Compact och Ventil Compact-modellerna tillverkas nu i Rybnik. Linjen är helt automatisk och den har flera tekniska lösningar som förbättrar produktionseffektiviteten. Fyra robotar, som fäster anslutningar på radiatorer, elmotorer som förflyttar radiatorerna under produktionsprocessen och kylningstransformatorer som fungerar med likström (sparar energi upp till 40 %) är exempel på de tekniska lösningarna. Den nya linjen sparar energi och hela produktionsprocessen är mera precis.   ”Den hårda konkurrensen kräver att vi kan erbjuda den bästa kundservicen i form av snabba och tillförlitliga leveranser. Investeringen i Rybnik är mycket viktig och av stor strategisk betydelse för utvecklandet av varumärket Purmo, i synnerhet i Östeuropa”, säger Franciszek Plaskura, vd för Rettig Heating Sp.zo.o.   Rettig här även en annan produktionsanläggning i Polen, som ligger i Walcz i västra delen av landet. Denna fabrik betjänar varumärket Vogel & Noot. Dess omsättning är ca 60 miljoner euro och antalet anställda ca 400.