21.09.2009

Rettig blir Nordkalks största ägare

Rettig har undertecknat ett avtal med de övriga aktieägarna i Nordkalk, vilket innebär att Rettigs innehav i Nordkalk stiger från 21 % till 49 %.   Nordkalks ledning har sålt 100 % av sitt aktieinnehav, Ahlström Capital två tredjedelar och de institutionella placerarna en tredjedel av sina aktier.   ”Rettig vill vara en långvarig ägare i Nordkalk och stöda Nordkalks ledning efter bästa förmåga att utveckla företaget som ett självständigt bolag “,säger verkställande direktören Bjarne Mitts.   ”Investeringen i Nordkalk är ett bra komplement till våra andra innehav i värmeindustri och rederiverksamhet. Jag är mycket nöjd med att Nordkalks andel av vår verksamhet växer”, säger styrelseordföranden Cyril von Rettig.   Rettig är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2008 uppgick till 680 miljoner euro och antalet anställda är ca 3600.   Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. År 2008 uppgick Nordkalks omsättning till 345 miljoner euro. Bolaget har ca 1200 anställda på fler än 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Polen, Estland och Ryssland.