Senaste nytt juni 28, 2017

Rettig Capital stöder utbildning inom vattenkemi genom donation till Åbo Akademi

Rettig Capital, Rettig Groups moderbolag, donerar 100 000 euro till Åbo Akademi för att stöda forskning och utveckling inom vattenkemi.

“Vattenföroreningar, brist på rent dricksvatten och behovet av effektiv vattenreningsteknologi har under de senast åren blivit allt större frågor som samtidigt blivit av stort akademiskt intresse inom vattenkemi. Med den här donationen vill vi stöda Åbo Akademis forskning inom vattenkemi och -teknologi”, säger Cyril von Rettig, VD för Rettig Capital.

”Åbo Akademi är mycket glad över den här fina donationen, som kommer att vara en mycket välkommen förstärkning av vår teknikutbildning. Speciellt vill vi med denna donation satsa på forskning och utbildning inom vattnets kemi och teknologi. Vattenteknologins betydelse har ökat kraftigt och vi ser gärna en förstärkning av den i vår kemitekniska utbildning. Den har också en stark koppling till vårt nya profilområde ”Havet”,” säger Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi.

Inom Åbo Akademi pågår en kampanj för att samla in medel för att trygga forskning och undervisning av hög kvalitet också i framtiden. För det kapital som varje universitet samlat under tiden 1.11.2014–30.6.2017 beviljar Finska staten motfinansiering. Totalt har 150 miljoner euro reserverats för kapitaliseringen.

Ytterligare information ger:

Tomas von Rettig, Rettig Group, verkställande direktör: Tfn +358 (0)40 7455276Mikko Hupa, Åbo Akademi, rektor: Tfn +358 (0)400 630801, mikko.hupa@abo.fi

Rettig Capital är moderbolag för Rettig Group, ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder. www.rettig.fi

Åbo Akademi är ett internationellt erkänt forskningsuniversitet som ger forskningsbaserad utbildning på svenska i Finland. Universitet är välkänt för sin forskning på högsta vetenskapliga nivå. Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning är Minoritetsforskning, Molekylär process- och materialteknologi, Läkemedelsutveckling och diagnostik och Havet. www.abo.fi